Categories:

I ett nyligen hållet webbinarium för Skolverket, delade Jonatan Tensetti med sig av sina erfarenheter om användningen av generativ AI för att stödja elever som lär sig svenska som andra språk. Han betonade hur AI-verktyg kan anpassas för att hjälpa både lärare och elever i SFI (Svenska för invandrare) och SVA-undervisning (svenska som andraspråk).

Under presentationen presenterade Jonatan flera konkreta exempel på prompter som kan användas för att främja språkinlärning och underlätta kommunikationen. Dessa AI-genererade prompter är designade för att stimulera diskussioner, förbättra språkfärdigheter och ge praktisk träning i språkanvändning.

Jag uppmanar alla att sprida videon från webbinariet för att fler ska kunna ta del av dessa insikter och verktyg, och därmed berika undervisningen för elever som lär sig svenska. Videon är en värdefull resurs för alla som arbetar med språkundervisning och söker innovativa sätt att integrera AI i sina lärandeprocesser.