Jonatan Tensetti och Joel Rangsjö har utvecklat ECPA-konceptet, en innovativ pedagogisk modell som integrerar generativ AI i undervisningsprocessen. ECPA bygger på den välkända EPA-modellen (ensam, par, alla), men inför en ny dimension där eleverna först använder en AI-chattbot för att testa och fördjupa sina tankar innan de diskuterar dem med en klasskamrat. Detta tillvägagångssätt syftar till att främja kritiskt tänkande och fördjupa elevernas förståelse genom att ge dem möjlighet att kognitivt utmana sina initiala antaganden och förbättra kvaliteten på den kunskap som de delar med andra.

ECPA-modellen tillämpar också generativ AI i andra delar av undervisningsprocessen, såsom att skapa syntetiska modelltexter, vilket ger eleverna en tydligare struktur att följa när de producerar egna texter. Denna metod ger eleverna en starkare förståelse för ramverket de arbetar inom och möjliggör effektivare och mer målinriktat lärande.

Vi uppmuntrar pedagoger att testa ECPA-modellen i sina klassrum för att se hur generativ AI kan transformera och berika lärandeprocessen. Modellen erbjuder en spännande möjlighet att integrera teknik i pedagogiken på ett sätt som aktivt stöder och förbättrar elevernas lärande och engagemang.