Judith Wolst introducerar en uppdaterad ”Glassmodellen för Generativ AI”, där hon använder en metafor med glass för att förklara komplex teknik. Modellen består nu av tre lager: struten som representerar grundläggande AI-modeller som GPT-4, glasskulorna som är applikationer byggda på dessa modeller, och ett nytt tredje lager – handen, som symboliserar nödvändig teknisk infrastruktur som processorkraft och molntjänster. Wolst diskuterar hur BigTech-företag som Google, Amazon och Microsoft drar fördel av att kontrollera alla delar av denna modell, vilket ger dem en betydande fördel i AI-utvecklingen.

https://judithwolst.substack.com/p/ai-glassen-med-ett-nytt-tredje-lager