Pedagogy AI, framtagen av Dr. Neil Ingram, är en pedagogik där elever aktivt använder AI för att utforska och lösa problem. Denna metodik bygger på erfarenheter från lektioner där iPads användes för forskning, vilket ger eleverna möjlighet att arbeta både självständigt och under lärarens vägledning. Lektionerna varierar mellan direkt instruktion och faser där elever ges autonomi, men med läraren alltid redo att stötta. Genom att diskutera mål, arbeta tillsammans vid framtagandet av AI-drivna svar och kritiskt utvärdera resultat, lär sig eleverna att navigera i AI:s möjligheter på ett säkert sätt. Detta uppmuntrar till självständighet, samtidigt som lärarens kritiska närvaro säkerställer ett djupare lärande och reflektion över användningen av AI i lärandeprocessen.

https://www.ai-in-education.co.uk/resources/pedagogy-ai