Categories:

”Artificial Intelligence in Education: A Reading Guide Focused on Promoting Equity and Accountability in AI” av Pati Ruiz erbjuder en samling resurser för att utforska AI:s etik, bias, och dess inverkan på utbildning. Ruiz, tidigare lärare i spanska och datavetenskap, betonar vikten av att adressera AI:s effekter på marginaliserade grupper. Guiden innehåller rekommendationer om verk, podcasts, filmer och öppna resurser som behandlar frågor om rättvisa, ansvar och inkludering inom AI, samt hur dessa teknologier kan formar utbildningslandskapet. Den uppmuntrar till en kritisk granskning av AI och dess roll i samhället, med särskilt fokus på utbildning.