Det här uppdraget, utformat av Mohsin Yousufi, syftar till att utforska och debattera användningen av generativ AI, som ChatGPT, Bard och DALL-E, i utbildningssammanhang. Eleverna uppmanas att reflektera över hur generativ AI kan påverka lärande och undervisning. De introduceras till olika strategier för att integrera AI-verktyg i klassrummet, från strikta begränsningar till full användarfrihet, med fokus på att utveckla kritiskt tänkande, resonemang och självbedömning. Målet är att eleverna ska skapa en klasskontrakt som guidar användningen av generativ AI på ett ansvarsfullt sätt, samtidigt som de överväger etiska och pedagogiska aspekter. Denna uppgift är särskilt relevant i skrivintensiva eller programmeringsinriktade kurser och erbjuder ett ramverk för att tänka strategiskt om generativ AIs roll i utbildningen.