Vinnovas generaldirektör Darja Isaksson och AI Swedens managing director Martin Svensson delar med sig av sina insikter i det senaste avsnittet av AI Sweden Podcast. Isaksson betonar vikten av att erkänna och engagera sig i AI:s nuvarande roll snarare än att enbart fokusera på dess potential. Diskussionen sträcker sig över rättvis användning av AI, vikten av att skapa en balanserad lagstiftning och hur samarbeten kan bygga en infrastruktur som är nödvändig för att svenska organisationer ska kunna ta tillvara på AI:s möjligheter fullt ut.

För alla som är intresserade av teknikens framfart och dess inverkan på samhället, är detta avsnitt ett perfekt tillfälle att få en djupare förståelse för AI:s roll i vårt samhälle idag. Ta chansen att lyssna på hur dessa ledande tänkare ser på AI och dess konkreta inverkan på nuet.