I en tid där AI blir alltmer integrerad i vårt dagliga liv, möter utbildningsinstitutioner nya utmaningar och möjligheter. Två intressanta perspektiv från Sverige belyser denna balansgång mellan att nyttja AI:s potential och att upprätthålla akademiska standarder.


Från Stockholms Universitet kommer ett upplyftande exempel på hur AI kan omfamnas ansvarsfullt inom akademien. Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV) har infört en AI-policy som inte bara klargör regler kring användningen av AI-verktyg som ChatGPT men också understryker de enorma möjligheter dessa verktyg erbjuder studenter. Paul Johannesson, professor vid DSV, jämför användningen av AI med att använda glasögon eller Google – det är inte fusk, förutsatt att det används på rätt sätt. AI kan fungera som en katalysator för kreativitet och lärande, hjälpa till med brainstorming, förbättra språk, och föreslå forskningsfrågor. Men, betonar Johannesson, studenter måste alltid närma sig dessa verktyg kritiskt, säkerställa akademisk integritet genom att bearbeta och reflektera över det AI genererar.

https://www.su.se/institutionen-for-data-och-systemvetenskap/nyheter/det-%C3%A4r-inte-fusk-att-anv%C3%A4nda-glas%C3%B6gon-google-eller-generativ-ai-1.712268

I kontrast till detta positiva scenario, lyfter en rapport från Linköpings Universitet fram utmaningarna med att upptäcka AI-fusk. Fredrik Heintz, AI-forskare, diskuterar hur den ökade användningen av AI i hemtentor har lett till en ökning av fuskfall. Universitet över hela Sverige står inför valet att antingen anpassa sina examinationsmetoder eller ta itu med de växande utmaningarna kring att upprätthålla ärlighet. Heintz noterar att avstängningar och varningar sannolikt kommer att öka om inte lärosätena anpassar sina regler till den nya teknologiska verkligheten.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/forskare-forklarar-sa-svart-ar-det-att-undvika-ai-fusk

Dessa två artiklar visar på den komplexa dynamiken kring AI:s roll inom utbildning. Å ena sidan finns en optimism kring hur AI kan berika lärandet och förbereda studenter för en framtid där teknologisk kompetens är avgörande. Å andra sidan finns en akut medvetenhet om behovet av att skydda akademisk ärlighet i en allt mer digitaliserad värld. Dessa diskussioner är avgörande för att forma framtiden för utbildning och hur vi integrerar nya teknologier på ett ansvarsfullt sätt.

/Danny