Medan universitet över hela Sverige anpassar sig till utmaningarna med AI och fusk, delar studenter vid Linnéuniversitetet sina unika perspektiv på hur de använder AI-verktyg som Chat GPT. Ekonomstudenterna Agnes Eriksson, Linn Rostedt Wik och Vanessa Klaveness betonar att de ser AI som en resurs snarare än en genväg till oärlighet. Adil Hussein, en annan student vid Linnéuniversitetet, ser Chat GPT som ”en extra lärare” som erbjuder stöd snarare än ett sätt att kringgå akademiska krav.

Denna insikt kommer vid en tidpunkt då många lärosäten ifrågasätter traditionella bedömningsmetoder. Linnéuniversitetet står fast vid sina hemtentor trots den växande oron för AI-assisterat fusk. Upptäck mer om hur studenter navigerar i denna nya akademiska landskap i videon och varför vissa inte fruktar att använda AI i sina studier.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/studenter-om-chat-gpt-det-ar-som-en-extra-larare