Rapporten ”Critical Thinking and Ethics in the Age of Generative AI in Education” utforskar potentialen hos generativ AI inom utbildningssektorn. Den betonar vikten av att utbildningen övergår från en ensidig modell till en omvandlande och stärkande modell. Rapporten tar upp möjligheterna med generativ AI för att anpassa lärandet, främja kreativitet och uppmuntra samarbete mellan lärare och elever. Den adresserar även etiska överväganden kring införandet av AI i utbildningen, såsom integritetsskydd, algoritmisk fördom och den digitala klyftan. Dessutom introduceras USC Center for Generative AI och dess Fellows Program, som syftar till att utforska AI:s påverkan på skrivutbildning för studenter och förbereda dem för en arbetsmarknad formad av AI.

https://today.usc.edu/wp-content/uploads/2024/02/USC_GenerativeAI_011624_FINAL.pdf