Jag rekommenderar dig att läsa denna rapport om användningen av artificiell intelligens i den svenska obligatoriska utbildningen. Den belyser rättvisefrågor och hur olika perspektiv påverkar synen på AI inom utbildning. Rapporten analyserar svenska policydokument och edtech-rapporter, och identifierar tre huvudsynsätt: ekonomiska fördelar, pedagogiskt värde och främjande av medborgarnas rättigheter. Ett viktigt inslag är hur rapporten utmanar den traditionella synen på rättvisa som enbart formell likhet i möjligheter. Den är en värdefull källa för alla som är intresserade av AI:s roll och påverkan på utbildningssektorn.

https://arxiv.org/abs/2311.01838v1