Jag vill tipsa om en fantastisk resurs, ”AI Pedagogy Project”, som erbjuder omfattande inspiration för integrering av AI i klassrummet. Detta projekt är inriktat på att hjälpa lärare och elever att fatta informerade och avsiktliga beslut om AI:s roll i utbildningen. Genom att uppmuntra till utveckling av kritiska relationer med dessa verktyg och utforska hur fantasifulla tillämpningar av AI-teknik kan förbättra lärandet, erbjuder projektet en unik resurs. Alla uppdrag i samlingen har skapats av utbildare och är avsedda att anpassas efter individuella pedagogiska värderingar och klassrumsbehov. ”AI Pedagogy Project” är skapat av metaLAB (vid) Harvard inom Berkman Klein Center for Internet & Society och är en värdefull resurs för alla som är intresserade av att utforska AI:s potential i utbildningssammanhang.

https://aipedagogy.org/