När AI alltmer blir en del av utbildningen är det avgörande att hålla fast vid principen om genuint lärande. Genuint lärande handlar inte bara om att samla information, utan om att förstå och kunna tillämpa denna kunskap på ett meningsfullt sätt. I detta sammanhang blir AI inte en genväg till kunskap, utan ett verktyg som kan berika och fördjupa lärandeprocessen.

För att utforska detta djupare, rekommenderar jag två YouTube-klipp. Det första är en föreläsning av Erik Winerö , där han utmanar vårt sätt att se på lärande i en AI-dominerad värld. Det andra klippet är en panel med John Hattie, Dylan Wiliam och Dr Arran Hamilton , som diskuterar hur AI kan förändra undervisningslandskapet genom att stödja och fördjupa lärandeprocessen.

Dessa källor ger värdefulla perspektiv och insikter för alla som är intresserade av framtiden för utbildning och hur AI kan integreras för att gagna äkta lärande. Genom att fördjupa oss i dessa diskussioner, kan vi bättre förstå hur vi kan förbereda elever för en framtid där teknologi och mänsklig kreativitet samverkar.