Generativa AI-verktyg som ChatGPT har potentialen att revolutionera utbildningsmetoder och lärandeprocesser, vilket framhävs i Peter Parnes rapport ”Framtidens lärande med generativ AI”. Dessa verktyg kan fungera som undervisningsassistenter, minska prestationsångest och stödja elever med lässvårigheter eller icke-modersmål bakgrund. Integrationen av AI i olika kurser genom dess förmåga att generera texter, bilder, musik, filmer, spel och mjukvara öppnar nya pedagogiska möjligheter. Samtidigt uppmanas till en kritisk och kontextuell användning av dessa AI-modeller för att balansera mellan fusk och hjälp, samt hantera ekonomiska och juridiska utmaningar.

Rapporten diskuterar även de långsiktiga påverkningarna av AI på utbildning, betonar vikten av att inte överanvända AI för kreativitet och varnar för att det kan hämma utvecklingen av originellt tänkande. AI:s förmåga att erbjuda individualiserad utbildning, anpassa undervisning till individuell studentprestation och ge realtidsfeedback är en annan viktig aspekt. Det behandlar också de rättsliga och ekonomiska aspekterna av att integrera AI-verktyg i utbildning, inklusive GDPR-följsamhet och kostnaden för AI-tjänster. Framtiden för AI i utbildningen kräver nya metoder för att säkerställa rättvisa och integritet i bedömningar, med tanke på AI-verktygens snabba teknologiska utveckling jämfört med den långsamma förändringstakten inom högre utbildning.

https://www.parnes.com/wordpress/wp-content/uploads/2023/11/Framtidens-la%CC%88rande-med-generativ-AI-9e-Utvecklingskonferensen-fo%CC%88r-Sveriges-ingenjo%CC%88rsutbildningar-2023-Peter-Parnes-231123.pdf

Comments are closed