Artikeln ”Målstyrningen står i vägen för AI”, skriven av Erik Winerö, en erfaren lärare och doktorand i Tillämpad IT mot utbildningsvetenskap vid Göteborgs universitet, är en insiktsfull läsning för alla intresserade av utbildning och teknologi. Erik, med nästan 20 års erfarenhet som lärare i svenska och religion på Lerums gymnasium, belyser hur det svenska skolsystemets fokus på måluppfyllelse kan vara problematiskt i en tid då AI-teknologier som generativ AI blir alltmer framträdande. Han argumenterar för att lärandet bör mätas genom processen snarare än genom slutprodukter, och betonar behovet av att reformera utbildningssystemet för att bättre integrera AI och säkerställa djupare och mer meningsfullt lärande. Med sin bakgrund i både praktisk undervisning och akademisk forskning ger Erik en unik insikt i hur digitalisering och AI påverkar lärares bedömningspraktik, vilket gör artikeln särskilt relevant och läsvärd.