Jag vill dela en utmärkt resurs som kan vara ovärderlig för alla som leder införandet av AI i skolmiljön. AI-kunskapskorten, skapade av HumanBrains.Education erbjuder 21 kort var och en som belyser en specifik och viktig frågeställning om artificiell intelligens. Dessa kort är designade för att stimulera diskussion och kritiskt tänkande kring AI, vilket är avgörande för att förstå och implementera denna teknologi på ett ansvarsfullt sätt i utbildningssammanhang.

Användningen av dessa kort i professionella utvecklingssessioner, lektionsplanering och klassrumsdiskussioner främjar ett djupare engagemang och reflektion över hur AI påverkar och kan integreras i lärandet. De kan också fungera som utgångspunkt för paneldebatter och som grund för skrivuppgifter, där elever och lärare utforskar olika aspekter av AI, från etik till säkerhet och dess potential att förändra framtiden för utbildning.

För att ladda ner dessa kort och börja använda dem i din skola eller ditt klassrum, besök deras webbplats. Detta resurspaket är helt kostnadsfritt. Allt du behöver göra är att fylla i ditt namn och e-postadress för att få tillgång till AI-kunskapskorten. Detta är ett praktiskt och tankeväckande verktyg som aktivt främjar lärande och samarbete, samtidigt som det inbjuder till innovation inom det kritiska området för AI i utbildning.

https://www.humanbrains.education/tools

Källa