Katrine Kielos-Marçal reflekterar över AI:s dubbelverkande roll i samhället i sin artikel. Medan AI nu skapar poesi och konst, påminner hon oss om att människor fortfarande hanterar vardagliga sysslor som tvätt. Hon lyfter fram en oro som först uppstod för elva år sedan när en rapport av Carl Benedikt Frey och Michael Osborne förutspådde att 47% av jobben i USA kunde automatiseras. Deras uppdaterade rapport bekräftar att även om AI har utvecklats till att hantera uppgifter som tidigare ansågs omöjliga för maskiner, bör AI ses mer som ett verktyg som ändrar arbetsmarknadens dynamik snarare än ersätter jobb helt och hållet.


Kielos-Marçal betonar att även om tekniken utvecklas, behöver vi hitta sätt att bevara människans kreativa och ansvarstagande roll. Hon uttrycker en längtan efter en balans där AI hanterar det monotona, vilket gör att människor kan ägna sig åt kreativa strävanden. Denna tanke väcker frågor om hur vi kan utforma teknologin för att förstärka, snarare än att ersätta, mänsklig kapacitet.

https://www.dn.se/ekonomi/katrine-kielos-marcal-ai-skriver-poesi-medan-jag-blev-kvar-med-tvatten