När regionala ledare utforskar AI-strategier, är det viktigt att också tänka på praktiska pedagogiska tillämpningar. John Henriksson, efter sin deltagelse vid SETT 2024, betonar behovet av att utveckla AI-litteracitet från småbarnspedagogik till grundskolans slut. Han föreslår att anpassa befintliga pedagogiska ramverk till läroplanerna, vilket innebär skapandet av åldersanpassade undervisningsmaterial.
Henriksson understryker vikten av att eleverna använder AI-verktyg som är lämpliga för deras utvecklingsnivå, liknande hur grundläggande matematikkunskaper krävs innan avancerade räknemaskiner introduceras. Diskussionen om hur AI kan integreras i lärandet är viktig för att skapa förutsättningar för ett rättvist och effektivt användande av tekniken i utbildning.

https://john-henriksson.com/blogg/hur-skulle-en-progression-gllande-ai-kunna-se-ut