Categories:


Rapporten diskuterar användningen av AI-chattbotar inom högre utbildning i Sverige, med fokus på att omvärdera hur dessa teknologier kan påverka utbildningspraxis och studenters inlärning. Författarna argumenterar för en kritisk granskning av AI-chattbotar, speciellt deras roll i att forma studenter som medborgare i ett digitaliserat samhälle. De lyfter fram behovet av att förstå både teknikens möjligheter och dess begränsningar, samt vikten av att högskolor och universitet reflekterar över hur dessa verktyg används. Rapporten uppmanar till fortsatt kritisk diskussion om AI-chattbotars påverkan inom akademiska miljöer.

Klicka här för att läsa rapporten!

Comments are closed