Rapporten med titeln ”Critical Thinking and Ethics in the Age of Generative AI in Education” utforskar potentialen hos generativ AI-teknologi inom utbildningsområdet. Den betonar behovet av att utbildning ska gå från en transaktionell modell till en transformerande och stärkande sådan. Rapporten diskuterar möjligheterna att använda generativ AI för att personifiera lärandet, främja kreativitet och uppmuntra samarbete mellan lärare och elever. Den erkänner de etiska överväganden som omger implementeringen av AI inom utbildning, såsom datasekretess, algoritmisk bias och den digitala klyftan. Dokumentet introducerar också USC Center for Generative AI och dess Fellows Program, som syftar till att utforska AI:s påverkan på utbildning i akademiskt skrivande på grundnivå och förbereda studenter för det föränderliga arbetslandskapet som formas av AI.

https://today.usc.edu/wp-content/uploads/2024/02/USC_GenerativeAI_011624_FINAL.pdf