Bedömning i skolan är en grundläggande del av undervisningen, och i takt med att teknologin fortskrider, öppnar sig nya möjligheter för lärare att förbättra och förfina denna process. Med hjälp av artificiell intelligens kan vi nu ta bedömningen till en helt ny nivå, vilket ger lärare kraftfulla verktyg för att utforma skräddarsydda utvärderingsmetoder som möter varje elevs unika behov.

Webbsidan ’AI For Education’ är dedikerad till att ge lärare resurserna de behöver för att integrera AI i sina bedömningspraktiker. Från autentiska bedömningar och Bloom’s Taxonomi till formaterade rubriker och interaktiva quiz, erbjuder sidan en mångfald av verktyg för att skapa engagerande och effektiva bedömningsformer. Med AI-assisterade bedömningar kan du individualisera lärandet och erbjuda eleverna en chans att visa sina kunskaper på dynamiska sätt.

Är du nyfiken på hur man skapar kreativa prompts för bedömning som inspirerar elever till djupare tänkande och lärande? Vill du veta hur du kan utnyttja teknologin för att förbättra bedömningskvaliteten? Klicka på länken nedan för att utforska ett brett utbud av resurser och verktyg som kommer att förändra ditt sätt att tänka på bedömning i skolan. Ta tillfället i akt och förnya din undervisning med hjälp av AI idag!

https://www.aiforeducation.io/prompt-library-assessment