Bernard Marr’s artikel diskuterar hur generativ AI förändrar lärarnas arbete. AI hjälper till med kreativa uppgifter och automatiserar rutinarbete, vilket frigör tid för direkt interaktion med eleverna. Lärare använder AI för lektionsplanering, forskning, innehållsskapande och språkinlärning. Marr betonar AI:s potential för personanpassat lärande, vilket kan anpassas efter varje elevs unika behov och inlärningsstil. Han pekar även på vikten av att hantera integritet och dataskyddsfrågor. Framtiden ser en skiftning mot lärare som mer fungerar som lärandefacilitatorer, med fokus på kritiskt tänkande och kreativitet. Marr understryker att den mänskliga kontakten förblir avgörande i utbildningen, även när AI tar en större roll. Lärarnas roll kommer att innefatta att förbereda elever för att använda AI ansvarsfullt.

https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2024/02/09/how-generative-ai-will-change-the-jobs-of-teachers/amp/