Denna lektionsplan från AI In Education introducerar eleverna till AI och chatbot-teknologi genom en praktisk och interaktiv övning. Lektionen startar med en diskussion där eleverna delar med sig av sina erfarenheter av AI i vardagen, vilket lägger grunden för att utforska hur chatbots fungerar och deras roll i vår digitala värld. Eleverna får sedan i uppdrag att utforma frågor för att ”intervjua” en chatbot som ChatGPT, vilket ger dem möjlighet att direkt engagera sig med AI-teknologi. Genom att utföra intervjun och sedan granska en kamrats arbete, får eleverna inte bara praktisk erfarenhet utan också en djupare förståelse för de etiska övervägningarna och potentialen som AI och chatbots innebär. Lektionen avslutas med en reflektion där eleverna delar sina tankar och insikter om framtiden för AI, vilket hjälper dem att kritiskt utvärdera teknologins möjligheter och risker. Genom att kombinera teoretisk kunskap med praktisk erfarenhet, syftar lektionen till att rusta eleverna med en balanserad syn på AI:s roll i samhället och dess påverkan på framtida generationer.

https://www.aiforeducation.io/curriculum/interview-a-chatbot