I den fängslande artikeln ”Four Rules for Writing in the Age of AI” delar Jane Rosenzweig med sig av sina reflektioner från ett år av undervisning i skrivande, ett år som markant påverkats av AI:s framväxt. Rosenzweig argumenterar starkt för vikten av att skriva själv för att verkligen förstå och utveckla egna tankar, snarare än att helt förlita sig på generativa AI-verktyg som ChatGPT. Medan AI-verktyg kan vara frestande att använda, varnar hon för riskerna med att outsource:a vårt tänkande och betonar att en djupare förståelse för hur AI arbetar, inklusive dess begränsningar och risker, är avgörande.

I en tid då teknik snabbt integreras i alla aspekter av utbildningen, blir denna diskussion om AI:s roll i skrivprocessen särskilt relevant. Rosenzweig uppmanar utbildare att vara kritiska och välgrundade när det gäller att införliva AI i undervisningen, och att aktivt delta i formandet av ett utbildningssystem som både utnyttjar teknikens fördelar och bevarar det kritiska och kreativa tänkandet hos eleverna.

Hennes artikel är en viktig läsning för alla inom utbildningsområdet som vill förstå och navigera i de komplexa frågor som AI för med sig till skrivandet och lärandet. Genom att dela länken, bjuder du in kollegor och studenter till en viktig diskussion om hur vi bäst kan förbereda oss för en framtid där AI och utbildning sammanflätas allt mer. Rosenzweig ger en nyanserad och tankeväckande blick på dessa utmaningar och möjligheter, en läsning som är ovärderlig för den som vill stå rustad i den snabbt föränderliga världen av AI och utbildning.

https://writinghacks.substack.com/p/four-rules-for-writing-in-the-age