I Anna Gulliksen debattartikel lyfts behovet av att politiker, regioner och kommuner sätter en gemensam AI-agenda för grundskolan. Hon betonar vikten av att inkludera grundläggande kompetens, förståelse och förhållningssätt till AI i skolundervisningen. Detta för att minska den digitala klyftan som avslöjats i rapporten ”Svenska folket och AI 2023”.

Rapporten visar på en oroande digital klyfta mellan män och kvinnor samt mellan individer med olika utbildningsnivåer. Män och personer med högre utbildning har en betydligt större kunskap om AI jämfört med kvinnor och de med grundskoleutbildning. Detta leder till en digital ojämlikhet i samhället som Gulliksen menar kan minskas genom utbildning.

Gulliksen påpekar också att oron för att inte kunna skilja sant från falskt ökar i takt med AI:s utveckling, vilket gör utbildning ännu mer relevant. Hon argumenterar för att om vi inte agerar nu, kan den digitala klyftan vidgas och skapa ett samhälle där AI-kunskap är synonymt med makt. Genom att inkludera AI i grundskoleundervisningen på ett inkluderande, etiskt och hållbart sätt kan vi minska dessa klyftor och skapa ett mer jämlikt samhälle.

Denna debattartikel belyser en kritisk aspekt av dagens utbildningssystem och behovet av att integrera AI-kunskap i skolan. För att förstå mer om hur vi kan arbeta mot en mer jämlik tillgång till teknik och kunskap, rekommenderas det att läsa hela artikeln.

https://www.gp.se/debatt/minska-den-digitala-klyftan-med-mer-ai-undervisning-i-skolan.c6c24809-35c9-431f-bc5f-3a146e66dd17