Startklara Prompter för Inspirerande Undervisning

Här finner du en samling prompter speciellt utformade för pedagoger, redo att kopieras och klistras in i chattbotar. Använd dem direkt eller anpassa dem efter dina behov för att utforska hur AI kan göra dina lektioner mer interaktiva och engagerande.

Här finns 25 klara prompts för dig att använda direkt med din chattbot, perfekt för lärare som vill göra lektionerna mer interaktiva och personliga med hjälp av AI.

Här finns en samling svenska startprompter för ämneslärare, speciellt utformade för att förenkla användningen av AI i undervisningen och berika elevernas lärande.


Användandet av chattbotar för att skapa skräddarsytt och nivåanpassat läromaterial främjar en inkluderande och engagerande utbildningsmiljö genom individualiserad undervisning.

AI underlättar för pedagoger att skapa engagerande, ämnesövergripande projekt som möter läroplansmålen.

Främjande av elevers lärande genom historiska interaktioner med kreativa prompter.

Coming Soon!


Watch This Space!

Observera: Prompthubben syftar till att inspirera och visa på möjligheter med AI. Som läsare är det ditt ansvar att följa alla tillämpliga lagar och regler när du använder chattbotar eller andra AI-verktyg.