Skapa Möjligheter: AI för Hela Skolan

På denna sida upptäcker ni en omfattande samling av prompter skräddarsydda för alla inom skolvärlden, inklusive elever, administratörer, och alla andra viktiga roller. Dessa prompter är utformade för att inspirera, förenkla och engagera, oavsett din plats i utbildningens ekosystem, och erbjuder ett dynamiskt verktyg för att främja lärande och innovation på alla nivåer.

Coming Soon! 

Watch this space

Coming Soon!

Watch this space

Coming Soon!

Watch this space

Observera: Prompthubben syftar till att inspirera och visa på möjligheter med AI. Som läsare är det ditt ansvar att följa alla tillämpliga lagar och regler när du använder chattbotar eller andra AI-verktyg.