Leon Furze förklarar hur Generativ AI kan revolutionera lektionsplanering i utbildning. Sedan lanseringen av ChatGPT har Furze experimenterat med olika metoder för att använda AI i lektionsplanering. GenAI kan användas på tre nivåer: enkla grundläggande prompts, tillägg av kontext via filuppladdningar och avancerade anpassade chatbots och projekt. Dessa verktyg kan hjälpa lärare att effektivisera planeringen, men det är viktigt att kritiskt granska och anpassa AI-genererat innehåll för att säkerställa att det möter elevernas behov och är pedagogiskt relevant.

Kör hårt!