Categories:

AI har potentialen att helt förändra undervisningen. På ClassPoint-bloggen finns en artikel med över 100 praktiska exempel på hur lärare kan använda ChatGPT i klassrummet. Dessa exempel inkluderar allt från lektionsplanering och interaktivt lärande till repetition och provförberedelser. Verktygen syftar till att förbättra undervisningens effektivitet och öka elevens engagemang. Utforska hur AI kan integreras i din undervisning för att skapa en mer dynamisk och stödjande lärmiljö.

https://www.classpoint.io/blog/how-to-use-chatgpt-100-chatgpt-examples-in-schools#chat-gpt-examples-for-revision-and-exam-preparation

No responses yet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *