Categories:

Generative AI är snabbt en del av det digitala landskapet, med nya möjligheter för lärande och skapande. Ungdomar, som tidiga användare, är centrala för AI.s framtid. En studie från Hopelab och Harvard Graduate School of Education undersöker unga personers syn på generativ AI med fokus på demografiska skillnader. Resultaten visar både möjligheter, som ökad tillgång till information och kreativitet, och farhågor, som jobbförlust och integritetsfrågor. Det är viktigt att ta hänsyn till dessa perspektiv vid utformning av program och policyer som påverkar ungdomars välbefinnande.

https://www.commonsensemedia.org/research/teen-and-young-adult-perspectives-on-generative-ai-patterns-of-use-excitements-and-concerns

No responses yet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *