Jag vill dela två utmärkta resurser som kan hjälpa lärare och skolledare att integrera AI i undervisningen: AIEDUs verktygslåda och TeachAI:s verktygslåda.

AIEDU – Tool Kits

AIEDUs verktygslåda är utformad för att hjälpa lärare introducera AI till elever på ett interaktivt och tankeväckande sätt. Den erbjuder omfattande resurser för att undervisa om AI, dess grundläggande koncept samt dess etiska implikationer och tillämpningar. Verktygslådan är ett utmärkt sätt att göra AI förståeligt och engagerande för eleverna.

https://www.aiedu.org/aitoolkits

AI Guidance For Schools Toolkit

TeachAI:s verktygslåda hjälper utbildningssystem att integrera AI i skolorna genom att tillämpa sju principer för AI i utbildning. Den erbjuder vägledning för skolor, reviderar befintliga policyer och ger stöd för att engagera föräldrar, personal och elever. Verktygslådan visar hur AI kan användas för att förbättra bedömningar, ge personlig undervisning och effektivisera administrativa uppgifter. Den hjälper skolledare och lärare att skapa en ansvarsfull och effektiv AI-användning i utbildningen.

https://www.teachai.org/toolkit