I den akademiska världen står vi inför nya utmaningar med framväxten av generativ AI, såsom ChatGPT och liknande verktyg. Torrey Trust, PhD, erbjuder fem tips för att utforma akademiska integritetspolicyer som adresserar användningen av dessa AI-verktyg inom utbildning. Dessa inkluderar att inte totalförbjuda AI-verktyg då de kan vara ett stöd i lärandet, att tydligt kommunicera vad som är tillåtet i kursplanen och uppgifter, och att använda ett transparent tillvägagångssätt för att definiera när och varför AI-verktyg kan användas. Trust understryker vikten av att utbilda studenter i kritiskt tänkande kring AI och att förbereda dem för framtida karriärer där AI-kunskaper blir allt viktigare.

https://www.facultyfocus.com/articles/teaching-with-technology-articles/five-tips-for-writing-academic-integrity-statements-in-the-age-of-ai