Det är av största vikt att svenska studenter får en djup förståelse och kunskap om generativ AI. Karlstads universitet argumenterar för att denna kunskap bäst uppnås genom att uppmuntra användning och samarbete med AI. De menar att trots riskerna, såsom minskad självständighet och förmåga att bearbeta uppgifter, finns stora fördelar. Generativ AI kan förändra synen på kunskap och inlärning genom att erbjuda mer anpassad och individualiserad undervisning. Dessutom kan det hjälpa lärare att skapa engagerande och relevanta lektioner.

Universitetet framhåller tre skäl till varför generativ AI bör integreras i högre utbildning:

  1. Inkludering av alla studenter och lärare: Alla bör ha lika möjligheter att använda och kritiskt granska generativ AI inom sitt område.
  2. Betydelsen av övning: Genom att öva med AI-verktyg kan studenter och lärare utveckla och skapa ny kunskap.
  3. Framtidens arbetsliv: För att förbereda studenter för ett arbetsliv där AI blir allt viktigare, bör utbildningen leda utvecklingen inom AI-användning.

Läs hela inlägget från Karlstads universitet och få en djupare insikt i varför de förespråkar en positiv inställning till generativ AI i högre utbildning.

https://www.svd.se/a/Oopb4O/karlstads-universitet-det-finns-skal-for-positiv-installning-till-ai

Comments are closed