Målet med denna workshop från Stanford är att väcka acceptans och nyfikenhet för nya möjligheter inom AI inom utbildning, öka motivationen att fortsätta engagera sig i ämnet och ge en grundläggande förståelse för AI-verktyg, inklusive hur man börjar använda en AI-chattbot.

Efter workshopen bör deltagarna kunna:

  1. Reflektera över sina känslor angående AI i utbildning.
  2. Identifiera strategier för att navigera i innovation och störningar.
  3. Definiera vanliga termer och koncept inom AI.
  4. Sammanfatta hur generativa AI-verktyg fungerar.
  5. Använda humor och lek för att främja känslor av acceptans, nyfikenhet och motivation.
  6. Reflektera över skillnaderna mellan mänskligt genererat och AI-genererat språk.

Målgruppen för workshopen är personal, instruktörer och studenter som är nya till ämnet AI inom utbildning, och workshopen är planerad att vara cirka 60 minuter lång.

Det är bara att klicka in och testa upplägget!

https://teachingcommons.stanford.edu/professional-development/workshops-programs/do-it-yourself-workshop-kits/defining-ai-educators