Categories:

Artikeln diskuterar viktiga frågor som föräldrar bör ställa till sina barns skolor angående användningen av AI i utbildningen. Här är några nyckelpunkter:

  • Integration av AI: Hur integrerar skolan AI i elevernas lärande? Det är viktigt att AI används på ett sätt som främjar ideation, iteration och förbättring genom hela lärandeprocessen.
  • Säker och meningsfull användning: Hur samarbetar skolan med föräldrar för att säkerställa att AI används säkert och meningsfullt? Detta inkluderar föräldrars delaktighet både hemma och i skolans aktiviteter.
  • Rättvis användning av AI och förebyggande av falska anklagelser om fusk: Hur säkerställer skolan att lärare inte felaktigt anklagar elever för fusk i en miljö där alla lär sig att använda AI?
  • Utrusta elever med färdigheter för ansvarsfullt AI-användande: Hur förbereder skolan eleverna för att använda AI-verktyg säkert, etiskt och effektivt? Detta omfattar digitalt medborgarskap och hantering av personuppgifter.
  • Utveckling av mjuka färdigheter: Hur utvecklar skolan de mjuka färdigheterna som krävs för att positivt och kreativt använda AI? Dessa färdigheter inkluderar motståndskraft, empati, kritiskt tänkande, kreativitet och kommunikation.

https://www.forbes.com/sites/danfitzpatrick/2024/05/06/5-questions-every-parent-should-ask-their-childs-school-about-ai