Vi på AI Snack vill inspirera er till kreativitet med vår promptathon. Titta på dessa bilder, som jag skapat med hjälp av AI-verktyget Midjourney. Varje porträtt utforskar temat ”Inre Strider”, och fångar kaoset och skönheten i självreflektion och konflikt. De visar hur vi kan använda AI för att gestalta både vår inre värld och kreativa visioner.

Om promptathon:
Denna promptathon är en chans för pedagoger och elever att använda valfritt AI-verktyg för att skapa konstverk eller andra projekt som reflekterar era personliga idéer och berättelser. Vi värdesätter processen lika högt som det slutliga verket.

För mer information och anmälan, klicka på länken nedanför och utforska vad ni kan skapa med hjälp av AI!
https://lnkd.in/df4kQxQ9