Ethan Mollick diskuterar i sitt inlägg potentialen för AI att demokratisera innovation genom användning av prompts, som han beskriver som ”program i prosa.” Genom att utnyttja språkmodeller som GPT-4 och den nya, billigare Llama 3, kan icke-tekniker skapa kraftfulla lösningar direkt från sina mobiler. Mollick beskriver ett stegvis tillvägagångssätt från att använda färdiga prompts till att skapa verktyg som hjälper andra att utveckla egna prompts. Han framhåller vikten av att dela med sig av sina erfarenheter för att främja en inkluderande utbildningsteknologirevolution. Mollicks vision är att framtidens AI kan hantera uppgifter självständigt och effektivt.

https://www.oneusefulthing.org/p/innovation-through-prompting