Categories:

Artikeln nedan av Leon Furze ”Good ideas: When to use GenAI for brainstorming” utforskar när det är lämpligt att använda generativ AI, som ChatGPT och Copilot, för idégenerering. Trots att AI kan producera idéer snabbt och i stort antal, betonas det att AI inte bör ersätta den mänskliga kreativa processen helt. Mänskliga tankeprocesser är överlägsna när det gäller att skapa nya samband och djupare förståelse. Författaren rekommenderar att använda AI som ett verktyg för att komplettera och förstärka mänsklig kreativitet snarare än att ersätta den. Exempel på när AI kan vara användbart inkluderar att bryta tankeblockeringar, hantera okända ämnesområden, eller identifiera svagheter i idéer. Genom att kombinera mänsklig intuition med AI:s databearbetningsförmåga kan mer innovativa och genomtänkta lösningar skapas.