Välkommen till GenAI-hubbplatsen. Deakin University välkomnar möjligheten att engagera sig med framväxande teknologier inom utbildningen. Som en del av att utforska potentiella möjligheter har biblioteket skapat en serie moduler, guider och en ordlista för att utveckla din medvetenhet och färdigheter i att använda generativ artificiell intelligens (GenAI). Dessa resurser är utformade för att bygga upp din digitala kompetens genom att vägleda dig i effektiv, etisk och ansvarsfull användning av GenAI-teknologier. Varje resurs utforskar en annan men sammanlänkad aspekt av användningen av GenAI. Arbeta igenom de moduler eller guider som intresserar dig och i din egen takt. Återvänd till den här sidan för enkel navigering mellan resurserna.

https://deakin.libguides.com/GenAI-study-hub