Utforska hur rätt prompter kan omvandla ditt sätt att interagera med chattbotar. Denna korta guide introducerar dig till att formge frågor som stimulerar kreativt tänkande och förbättrar lärandeprocessen. Genom att fokusera på kontext, syfte och ton hjälper den dig att skapa mer engagerande och givande dialoger med AI.

Klicka här för att hitta en chatbot och komma igång.

Innan vi dyker djupare in i konsten att skapa effektiva chattbot-interaktioner, låt oss först förstå vad en prompt är och varför den spelar en så viktig roll i undervisningen.

Vad är en Prompt? 

En prompt är en inbjudan till dialog. Det är den instruktion, fråga eller scenario du presenterar för en chattbot för att initiera en specifik typ av respons. I utbildningssammanhang erbjuder prompter ett kraftfullt verktyg för att stimulera kreativt tänkande, fördjupa förståelsen och engagera elever i ämnet på ett interaktivt sätt.

Genom att använda prompter kan lärare skräddarsy lärandeupplevelser som är anpassade efter elevernas behov, intressen och kunskapsnivåer. Detta tillvägagångssätt främjar inte bara engagemang och motivation utan underlättar också differentierat lärande där varje elev kan utforska ämnen i sin egen takt och på sitt eget sätt. Prompter ger eleverna möjlighet att utforska olika perspektiv, tänka kritiskt och utveckla problemlösningsfärdigheter genom att svara på eller agera utifrån de situationer och utmaningar som presenteras. I en tid där AI blir allt mer central rustar användningen av prompter eleverna med viktiga färdigheter för framtiden.

Att tänka på när du promptar:

Här är vad du behöver tänka på för att maximera nytta och kvalitet i dina interaktioner med chattbotar.

Ange Scenen

Detta handlar om att skapa ett kontext eller en bakgrund för din chattbot-interaktion. Genom att ”ange scenen” ger du chattboten en roll, en situation, eller ett scenario att agera inom. Detta steg är avgörande för att göra konversationen mer relevant och engagerande. Det inbjuder till kreativitet och hjälper till att rikta in svaren mot ett specifikt ämne eller en stil. Scenen kan vara historisk, framtid, fantasi, vetenskaplig, eller vilken som helst annan miljö som passar ditt utbildningssyfte.

 • ”Föreställ dig att du är en upptäcktsresande som just har funnit en okänd ö. Beskriv ditt första intryck och vad du ser.”
 • ”Tänk om du vore en astronaut på Mars. Berätta för oss om din dagliga rutin på den röda planeten.”
 • ”Anta att du är en kompositör från barocken. Vilka tips skulle du ge till en ung musiker idag?”

Definiera Uppdraget

Här specificerar du vad du vill att chattboten ska utföra. Detta innebär att klargöra din fråga, begäran eller det problem du vill ha hjälp med att lösa. Att ”definiera uppdraget” innebär att du ger tydliga direktiv om vad svaret bör innehålla eller vilken uppgift chattboten ska utföra. Detta steg säkerställer att chattbotens svar blir så relevant och användbart som möjligt för användaren. Uppdraget kan omfatta allt från att förklara ett vetenskapligt koncept till att skapa en berättelse eller lösa en matematisk ekvation.

 • ”Förklara hur en regnbåge bildas som om du var en vetenskapsman specialiserad på ljusfenomen.”
 • ”Som en mästare i geometri, kan du guida oss genom mysteriet med gyllene snittet?”
 • ”Beskriv slaget vid Thermopyle i detalj som om du var en av de 300 spartanerna.”

Tala om Tonen

Detta steg handlar om att bestämma tonen, stilen, eller attityden i chattbotens svar. Genom att ”tala om tonen” kan du anpassa svaret efter målgruppens behov eller den önskade atmosfären i konversationen. Detta kan innefatta att välja en ton som är formell, informell, pedagogisk, underhållande, stöttande, eller något helt annat. Att ange tonen hjälper till att göra svaren mer tilltalande och engagerande för mottagaren, samt att säkerställa att informationen levereras på ett sätt som är lätt att förstå och resonera med för målgruppen.

 • ”Förklara principerna för relativitetsteorin på ett sätt som får en tonåring att skratta.”
 • ”Berätta en historia om den industriella revolutionen med en ton av mysterium och äventyr.”
 • ”Skapa en motiverande tal till en ung uppfinnare, fylld med hopp och drömmar om framtiden.”

Här är några exempel som visar hur du kan kombinera att ange scenen, definiera uppdraget och tala om tonen i dina prompter för att effektivt interagera med chatboten.

Exempel 1

 • Ange Scenen: ”Du är en miljöforskare som just har upptäckt en helt ny art av blomma i Amazonas regnskog.”
 • Definiera Uppdraget: ”Berätta för oss hur denna upptäckt kan förändra vår förståelse för ekosystemets mångfald.”
 • Tala om Tonen: ”Håll berättelsen ljus och hoppfull, med fokus på vikten av miljöskydd och hur unga forskare kan bidra.”

Exempel 2

 • Ange Scenen: ”Du är en tidsresande från framtiden som besöker medeltiden.”
 • Definiera Uppdraget: ”Jämför livet då med hur det är i framtiden, specifikt teknologins utveckling och dess påverkan på samhället.”
 • Tala om Tonen: ”Gör det till en äventyrlig och underhållande berättelse som fångar elevernas fantasi, samtidigt som den väcker tankar om teknikens roll i våra liv.”

Exempel 3

 • Ange Scenen: ”Föreställ dig att du är en berömd detektiv från 1800-talet.”
 • Definiera Uppdraget: ”Lös mysteriet med den försvunna skatten i det gamla slottet.”
 • Tala om Tonen: ”Berättelsen ska vara spännande och fylld med kluriga ledtrådar som utmanar eleverna att tänka logiskt och kritiskt.”

Exempel 4

 • Ange Scenen: ”Du är en astronaut som förbereder sig för den första bemannade expeditionen till Jupiter.”
 • Definiera Uppdraget: ”Förklara vilka vetenskapliga experiment du planerar att genomföra och vilka utmaningar du förväntar dig.”
 • Tala om Tonen: ”Svaret ska vara inspirerande och uppmana eleverna att drömma stort om rymden och utforskningen av det okända.”

Exempel 5

 • Ange Scenen: ”Du är en kodknäckare under andra världskriget.”
 • Definiera Uppdraget: ”Beskriv hur du löser en särskilt svår kod och hur det bidrar till krigets utfall.”
 • Tala om Tonen: ”Berättelsen ska vara fängslande och visa på intelligensens och uthållighetens kraft, med en pedagogisk vinkel som förklarar kodknäckningens principer.”

Ju mer du praktiserar, desto mer kommer du att upptäcka dina egna unika och kreativa sätt att formulera prompter. Denna process av ständig utforskning och experiment är nyckeln till att verkligen bemästra konsten att interagera med chatbotar på ett meningsfullt sätt.

Utveckla Samtalet med Följdfrågor

När du interagerar med chatbotar är det viktigt att komma ihåg att inte nöja dig med det första svaret du får. Att engagera sig i en verklig dialog innebär att ställa följdfrågor, ifrågasätta svaren, begära ytterligare förtydliganden, och utforska olika perspektiv. Genom att göra detta öppnar du upp för en djupare och mer nyanserad förståelse av ämnet. Det främjar också kritiskt tänkande och hjälper till att utveckla förmågan att analysera och värdera information kritiskt. Dessutom kan denna interaktiva process uppmuntra chatboten att leverera mer detaljerade och genomtänkta svar, vilket i sin tur kan berika lärandeupplevelsen. Genom att utmana och engagera dig i samtalet med chatboten, skapar du en mer dynamisk och stimulerande utbildningsmiljö där både du och chatboten lär av varandra.

 • ”Kan du utveckla det lite mer?”
 • ”Jag förstår inte riktigt, kan du förklara på ett annat sätt?”
 • ”Kan du ge mig ett exempel på det?”
 • ”Varför är det så?”
 • ”Hur kommer det sig?”
 • ”Kan du bryta ner det i enklare delar?”
 • ”Det där låter intressant, berätta mer!”
 • ”Jag är fortfarande lite osäker, kan du förtydliga?”
 • ”Finns det ytterligare information om det här ämnet?”
 • ”Hur relaterar detta till det vi pratade om tidigare?”

Till Sist!

Till sist, kom ihåg att utforskandet av chattbotar handlar om att ha roligt och låta nyfikenheten leda vägen. Det finns inget rätt eller fel sätt att interagera med dessa digitala kompanjoner. Ju mer du experimenterar och testar olika tillvägagångssätt, desto mer lär du dig om deras kapacitet och hur de kan anpassas till dina behov. Så dyk in, ställ frågor, var kreativ och låt processen vara en lekfull upptäcktsresa.


Observera: Det här inlägget syftar till att inspirera och visa på möjligheter med AI. Som läsare är det ditt ansvar att följa alla tillämpliga lagar och regler när du använder chattbotar eller andra AI-verktyg.