Chatbots kan verka mänskliga, men de förstår inte på riktigt. De spelar ett avancerat spel med ordassociationer, baserat på stora datamängder och komplexa algoritmer. Deras ”förståelse” bygger på att bryta ner, väga och kombinera ord, med hjälp av maskininlärning för att förbättra sig. AI:s begränsningar och felaktigheter, som tendensen att skapa falsk information, utmanar oss att navigera i etiska och juridiska frågor kring upphovsrätt.

https://aiforbeginners.substack.com/p/lets-be-honest-chatbots-dont-really