I takt med att chattbotar blir allt mer integrerade i vårt dagliga liv och lärande, växer behovet av att förstå hur vi bäst kommunicerar med dessa teknologier. En central aspekt av denna kommunikation är konsten att skapa effektiva ”prompts” eller uppmaningar. Genom att finjustera våra prompts kan vi inte bara förbättra kvaliteten på svaren vi får från AI, utan också maximera nytta och relevans i interaktionerna.

Konceptet bakom att skapa välutformade prompts bygger på tre grundläggande principer: Att Ange Scenen, Definiera Uppdraget och Tala om Tonen. Genom att ange scenen skapar vi en kontext som gör konversationen mer relevant och engagerande. När vi definierar uppdraget ger vi chattboten klara direktiv om vad vi önskar uppnå. Slutligen, genom att tala om tonen, kan vi anpassa svaret för att bättre matcha målgruppens behov och skapa en mer tilltalande interaktion.

För att illustrera dessa principer i praktiken, låt oss utforska exempel på hur en OK prompt kan transformeras till en riktigt bra prompt. Det handlar inte bara om att ställa en fråga, utan om att bjuda in AI:n till en scen där dess svar kan blomstra. Genom att följa dessa steg skapar vi en grund för mer meningsfulla och givande dialoger med chattbotar.

Här nedan kommer du hitta exempel på prompts som visar övergången från OK till riktigt bra, med varje exempel som följer konceptet att Ange Scenen, Definiera Uppdraget och Tala om Tonen. Dessa exempel ger en tydlig inblick i hur vi kan förfina våra förfrågningar för att inspirera till djupare och mer kreativa svar från våra artificiella samtalspartner.

Oavsett om du är en utbildare som söker nya sätt att integrera AI i lärandeprocessen, eller bara nyfiken på att utforska potentialen i generativ AI, kommer dessa exempel att visa kraften i välformulerade prompts.

OK: ”Beskriv Eiffeltornet.”
Bra: ”Du är en arkitekturhistoriker. Ge en detaljerad beskrivning av Eiffeltornets design, historia och kulturella betydelse för Paris.”

OK: ”Förklara hur en dator fungerar.”
Bra: ”Du är Steve Jobs som förklarar hur en dator fungerar för en nyfiken femteklassare, med både enkelhet och entusiasm.”

OK: ”Beskriv processen för fotosyntes.”
Bra: ”Föreställ dig att du är en blomma som genomgår fotosyntes. Förklara processen för en nyfiken bi, med fokus på samarbetet mellan natur och varelser.”

OK: ”Vad är DNA?”
Bra: ”Som en forskare som just har knäckt DNA:s kod, förklara dess struktur och funktion för en gymnasieklass på ett engagerande och lättförståeligt sätt.”

OK: ”Beskriv en vulkanutbrott.”
Bra: ”Du är en vulkan som är på väg att få ett utbrott. Beskriv dina känslor och de vetenskapliga processerna som leder till utbrottet.”

OK: ”Förklara det periodiska systemet.”
Bra: ”Som Dmitrij Mendelejev, den som skapade det periodiska systemet, introducera din skapelse till samtida vetenskapsmän med stolthet och precision.”

OK: ”Skriv en guide till stjärnbilder.”
Bra: ”Du är en antik astronom som delar med dig av din kunskap om stjärnbilder till unga lärlingar under en klar natt.”

OK: ”Berätta om den industriella revolutionen.”
Bra: ”Som en uppfinnare mitt i den industriella revolutionen, dela med dig av dina tankar och upplevelser kring hur dina uppfinningar förändrar världen.”

OK: ”Vad är hållbar utveckling?”
Bra: ”Du är en miljöaktivist som förklarar konceptet hållbar utveckling för en grupp ungdomar, med passion och konkreta exempel på hur man kan göra skillnad.”

OK: ”Beskriv Big Bang.”
Bra: ”Föreställ dig att du är universum som berättar din egen födelsehistoria genom Big Bang till en grupp nyfikna barn.”

OK: ”Berätta om Isaac Newtons upptäckter.”
Bra: ”Du är Isaac Newton som reflekterar över dina upptäckter. Förklara gravitationslagen och optik för en ung student med fascination och klarhet.”

OK: ”Förklara hur en bil motor fungerar.”
Bra: ”Som en mekanisk ingenjör, ge en steg-för-steg genomgång av hur en bil motor fungerar till en grupp gymnasieelever som förbereder sig för sin första bil.”

OK: ”Beskriv renässansen.”
Bra: ”Du är en konstnär under renässansen. Skildra eran och dess betydelse för konsten och vetenskapen till dina samtida med passion och insikt.”

OK: ”Skriv en berättelse om en drake.”
Bra: ”Du är en äventyrare i en fantasivärld som just har stött på en drake. Skriv en berättelse som utforskar temat vänskap mellan människor och mytiska varelser, med inslag av magi och mod.”

OK: ”Lista matematiska begrepp.”
Bra: ”Du är en berömd matematiker som förbereder en TED-föreläsning om matematikens skönhet. Presentera fem fascinerande matematiska begrepp på ett sätt som väcker förundran och inspiration.”

OK: ”Beskriv vattenkretsloppet.”
Bra: ”Som en vattendroppe på en episk resa genom vattenkretsloppet, berätta om ditt äventyr från molnen till havet med spänning och pedagogisk insikt.”

OK: ”Vad är relativitetsteorin?”
Bra: ”Du är Einstein och förklarar relativitetsteorin för ett genialt barn. Använd metaforer och en ton av förundran för att göra konceptet begripligt och spännande.”

OK: ”Förklara det mänskliga matsmältningssystemet.”
Bra: ”Föreställ dig att du är en bit mat som reser genom det mänskliga matsmältningssystemet. Beskriv din färd med humor och detaljer för en klass med förväntansfulla elever.”

Klicka här för att hitta en chatbot och komma igång.

Kör hårt!


Observera: Det här inlägget syftar till att inspirera och visa på möjligheter med AI. Som läsare är det ditt ansvar att följa alla tillämpliga lagar och regler när du använder chattbotar eller andra AI-verktyg.