Categories:

”Computational Thinking Education in K–12: Artificial Intelligence Literacy and Physical Computing” är en samling som redigerats av Siu-Cheung Kong och Harold Abelson och publicerades av MIT Press. Boken fokuserar på utbildning i computational thinking (CT) i grund- och gymnasieskolor, med särskilt fokus på artificiell intelligens (AI) läskunnighet och integrationen av databehandling och fysiska objekt. Verket introducerar olika internationella perspektiv på CT, belyser dess betydelse för dagens utbildning och diskuterar hur programmering kan användas som ett verktyg för problemlösning. Vidare utforskas den växande rollen av AI och fysiska enheter, som robotik, i utbildningen, med målet att förbereda eleverna att bli medvetna designers och konsumenter av AI-teknologi.

https://direct.mit.edu/books/oa-edited-volume/5312/Computational-Thinking-Education-in-K-12Artificial

Källa (BAZ)