Att integrera AI i undervisningen öppnar upp för nya spännande sätt att engagera och stötta elever i deras lärande. Med rätt verktyg kan lärare effektivisera sitt arbete, skapa dynamiska lärarresurser och erbjuda eleverna skräddarsydda stöd. För att göra AI mer tillgänglig och lättanvänd har jag sammanställt en lista med 25st färdiga prompter. Dessa kan du enkelt kopiera och klistra in i valfri chatbot för att få omedelbara och relevanta resultat. Listan är designad för att ge lärare en flygande start i användningen av chatbottar, vilket gör det enklare än någonsin att integrera AI i din undervisning.

Klicka här för att hitta en chatbot och komma igång med våra 25 startpromter för pedagoger.

Testa testa testa!
Skriv öppna frågor: ”Ge mig 10 frågor för att bedöma elevers förståelse av Gustav Vasa.”
Skriv flervalsfrågor: ”Ge mig 10 flervalsfrågor om vikingatiden.”
Skapa frågor baserat på ett videomanus: Kopiera YouTube (eller annan video) transskript och klistra in i ChatGPT. Be att ”Generera 5 flervals-/fyll-i-blank-/öppna frågor från detta transskript.”
Skapa frågor baserat på en text: ”Ge mig 10 öppna frågor om texten Röda Rummet av August Strindberg.”
Designa en bedömningsmatris: ”Skapa en bedömningsmatris för att betygsätta en åttondeklassares informativa rapport om kristendomen.”
Generera IUP-mål: ”Baserat på följande elevförmågor [infoga förmågor här], ge mig 5 specifika och mätbara mål för eleven att arbeta mot.”
Skapa en studieguide: ”Ge mig en studieguide för en åttondeklassare som förbereder sig för ett prov om regeringen”
Generera en uppsättning övningsproblem: ”Skapa en uppsättning övningsproblem för elever i tredje klass som lär sig grundläggande algebra.”
Generera beskrivningar av historiska händelser och biografier: ”Sammanfatta Selma Lagerlöfs liv med 100 ord eller mindre.”
Generera en åldersanpassad förklaring: ”Förklara verb för en 8-åring.”
Fånga elevers intresse med en intressant lektionsintroduktion: ”Ge mig 5 roliga sätt att introducera en lektion om vattnets egenskaper.”
Designa en hel lektion: ”Skapa en 1 timmes lektionsplan för att introducera vattenkretsen lämplig för fjärdeklassare.”
Skapa ett spel: ”Utveckla reglerna för ett barnspel som kombinerar tärningskast och insamling av mynt för att likna 1 krona.”
Utveckla en bildspelspresentation: ”Ge mig en 5 bilders presentation om effekterna av klimatförändringar på jordbruket.”
Differentiera för olika elevbehov: ”Modifiera denna lektion [infoga lektionsbeskrivning] för att stödja en elev med synnedsättning.”
Extrahera nyckelord från en text: ”Ge mig 5 nyckelord från följande textstycke [klistra in text] och ge definitioner för alla.”
Skapa en lista med ord enligt valfria kriterier: ”Ge mig en lista med adverb.”
Skriv ett veckobrev: ”Skriv ett veckobrev för familjer till mina förskoleelever som inkluderar [fyll i den nödvändiga informationen].”
Skapa en e-postmall: ”Designa en e-postmall för att kommunicera med skolpersonal om viktiga händelser för veckan.”
Skriv ett e-postmeddelande: ”Skriv ett e-postmeddelande som påminner föräldrar att anmäla sig till ett föräldramöte.”
Revidera ett e-postmeddelande: ”Skriv om denna text med mer exakt, klar och professionell formulering.”
Redigera befintlig text: ”Granska grammatiken i detta stycke”
Remixa text för att följa en specifik skrivstil: ”Skriv om denna text i Shakespeare stil.”
Stödja elevsjälvreflektion: ”Skapa en uppsättning frågor eller uppgifter som niondeklassare kan använda för att revidera sitt skrivande.”
Skriv låttexter: ”Skapa låttext för en sång om kroppen”

Observera: Det här inlägget syftar till att inspirera och visa på möjligheter med AI. Som läsare är det ditt ansvar att följa alla tillämpliga lagar och regler när du använder chattbotar eller andra AI-verktyg.