Categories:

För att använda AI-verktyg för lärare effektivt är det viktigt att formulera tydliga och specifika förfrågningar. Använd naturligt språk som är lätt att förstå och inkludera relevanta nyckelord eller fraser. Här är några AI-verktyg för lärare som kan hjälpa till att spara tid, öka engagemanget och personifiera lärandet:

 1. Diffit
  • Skapar omedelbart anpassade resurser för olika ämnen eller lektioner.
  • Erbjuder ordförråd, flervalsfrågor, etc., för att förbättra förståelsen.
  • Konverterar innehåll till olika läsnivåer och språk.
 2. Magic School AI
  • Erbjuder över 60 verktyg för översättning, differentiering, bedömning, kommunikation, etc.
  • Inkluderar funktioner som Textnivåerare, Tydliga instruktioner, Anpassad chattbox, Matteuppgifter, etc.
  • Introducerar MagicStudent för att främja AI-läs- och skrivkunnighet hos eleverna.
 3. School AI
  • Skapar, anpassar och engagerar elever med adaptiva lärandeupplevelser.
  • Ger data och insikter om elevprestationer.
  • Erbjuder olika verktyg för anpassning och differentiering.
 4. Class Companion
  • Ger omedelbar, personlig feedback på skriftliga uppgifter.
  • Följer upp elevens framsteg och differentierar undervisningen.
  • Hjälper elever att öva på sina skrivfärdigheter och förbättra sina inlärningsresultat.
 5. Curipod
  • Hjälper till att skapa och leverera interaktiva lektioner om olika ämnen.
  • Genererar innehåll baserat på ämnen och lärandemål.
  • Engagerar elever med multimedia, spelifiering och sociala lärfunktioner.
 6. Eduaide.AI
  • Skapar lektionsplaner, undervisningsresurser och bedömningar med AI.
  • Personifierar undervisningen och ger omedelbar feedback till eleverna.
  • Underlättar samarbete mellan lärare och tillgång till en gemenskap för praktik.
 7. CoPilot av Microsoft
  • Hjälper med skrivande, forskning, lärande, kodning, skapande, undervisning och bedömning.
  • Ger information, förslag och innehåll som är relevanta för olika uppgifter och projekt.
 8. Gemini (tidigare Bard) av Google
  • Ger tillgång till utbildningsresurser, förenklar administrativa uppgifter och underlättar kommunikation och samarbete.
  • Erbjuder verktyg för resurstillgång, läroplanplanering, bedömning, feedback, etc.
 9. Canva Magic Suite
  • Förbättrar designprocessen och hjälper till att skapa visuellt tilltalande grafik och design.
  • Inkluderar verktyg som Bakgrundsborttagare, Färgpalettgenerator, Typsnittsparning, Layoutförslag, Smart omformatering och Bildbeskärning.

Genom att använda dessa AI-verktyg effektivt kan lärare effektivisera olika aspekter av undervisning och lärande, spara tid och skapa mer engagerande och personliga lärandeupplevelser för sina elever.

https://www.themerrillsedu.com/blog-1/2024/2/15/how-to-use-ai-tools-for-teachers-to-save-time-boost-engagement-and-personalize-learning