Denna modul ger utbildare möjligheten att utforska potentialen hos artificiell intelligens (AI) inom utbildning. Den täcker grundläggande AI-koncept, tekniker och verktyg, med fokus på praktiska tillämpningar. AI kan stödja individanpassat lärande, automatisera dagliga uppgifter och tillhandahålla insikter för datadrivet beslutsfattande.

Efter att ha genomgått modulen kommer du att kunna:

  • Beskriva generativ AI och dess roll inom AI.
  • Förklara vad en storskalig språkmodell (LLM) är och hur den fungerar.
  • Använda generativa och summerande funktioner hos LLM:er.
  • Sammanfatta potentiella påverkningar av AI.
  • Beskriva hur AI kan förbättra lärande, minska arbetsbelastningen för utbildare och öka engagemanget hos elever.
  • Förklara hur AI kan göra lärandet mer tillgängligt och inkluderande.

Modulen är kopplad till ISTE- och UNESCO-standarder för utbildare och ingår i lärandevägar som ”AI för utbildare” och erbjuder kunskap om det senaste inom AI, Microsoft 365, Windows och säkerhet inom utbildning.

https://learn.microsoft.com/en-us/training/modules/empower-educators-explore-potential-artificial-intelligence/