Categories:

Forskare undersökte hur stora språkmodeller (LLMs), såsom GPT-4, kan utformas för att hjälpa universitetsstudenter att hantera akademisk procrastinating. De utvecklade ett webbaserat verktyg som erbjuder personlig rådgivning för att övervinna procrastinating, baserat på intervjuer och fokusgrupper med studenter och experter. Studien visade att studenter uppskattar strukturerad, tidsfrist-orienterad rådgivning och flexibiliteten att anpassa denna vägledning. Det fanns också ett önskemål om att integrera verktyg för hantering av prokrastinering med dagliga rutiner och deadlines. Däremot uttrycktes oro över att förlita sig för mycket på sådana verktyg för emotionellt stöd eller att förlora förmågan att självständigt ta sig an uppgifter.

https://arxiv.org/abs/2312.13581