Denna studie fokuserar särskilt på fysik. Forskarna testade två sätt att göra dessa AI-verktyg mer användbara och mindre inriktade på att bara kopiera svar: ett som ger flera svar att välja mellan (Multi-Response Bot) och ett annat som ger ledtrådar istället för direkta svar (Hint Bot). De fann att dessa metoder fick studenter att tänka mer djupgående jämfört med att bara få svar direkt från ChatGPT eller genom internetsökningar. Dock, när det gällde att reflektera över sitt arbete, ledde traditionella internetsökningar fortfarande i utvecklingen av djupgående tänkande och förståelse.

https://arxiv.org/abs/2312.14969