Categories:

Denna studie undersöker studenters syn på användningen av generativa AI-teknologier, som ChatGPT, inom högre utbildning. Målet är att informera om uppdateringar av riktlinjer för akademisk integritet vid University of Liverpool. En undersökning genomfördes med 2555 studenter, varav majoriteten stödde användningen av vissa AI-verktyg för akademiska ändamål, såsom grammatikkontroll, men var kritiska till användningen av AI för att skriva hela uppsatser. Resultaten pekar på behovet av tydliga riktlinjer kring AI-användning, där teknologin inte förbjuds helt men används på ett sätt som säkerställer jämlik tillgång för alla studenter.

https://edintegrity.biomedcentral.com/articles/10.1007/s40979-024-00149-4#Sec17

Källa: