Artikeln ”Revealing an AI Literacy Framework for Learners and Educators” framhäver vikten av AI-kunskap i utbildningssammanhang. Den betonar kunskaper och färdigheter som krävs för att kritiskt förstå, använda och utvärdera AI-teknologier på ett säkert och etiskt sätt. Författarna Kelly Mills, Pati Ruiz och Keun-woo Lee diskuterar hur Digital Promise’s ramverk för AI-kunskap syftar till att stödja lärare, elever och vårdnadshavare med nödvändiga resurser. Genom att betona förståelse, användning och utvärdering av AI, strävar artikeln efter att möjliggöra informerade beslut kring användningen av AI i utbildning. Detta initiativ adresserar snabbt växande teknologier och deras inverkan på lärandemiljöer, med målet att göra användare mer medvetna och kompetenta i en digitalt driven värld.

Källa